pátek 6. srpna 2010

Nový blog o španělštině

Chtěli byste se naučit španělsky? Mrkněte na nový blog o španělštině estudiante.cz. Zaměřením je estudiante.cz určeno (úplným) začátečníkům, takže se jedná o ideální odrazový můstek ke studiu tohoto krásného románského jazyka.

Kromě různých článků nabízí web i poradnu, kde se můžete na cokoliv zeptat.

úterý 12. května 2009

Nová poradna pro angličtinu!

Pokud si nevíte rady z nějakým překladem, nebo nemáte jasno v gramatice, není nic jednoduššího než se zeptat v nové poradně na webu Angličtina AGJ.cz!

pátek 27. února 2009

Angličtina na AGJ.cz

Zdravím všechny maturanty! Nedávno jsem spustil webík o angličtině na AGJ.cz, takže se tam nebojte podívat!

neděle 26. října 2008

Jaký online anglický výkladový slovník použít?

Různých anglických výkladových slovníku (jak placených tak i těch zadarmo) je na internetu celá řada. Z těch neplacených podle mě však stojí za zmínku hlavně: Dictionary.com, Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary a Cambridge Dictionaries Online.

 • Cambridge Dictionaries Online doporučuju použít v případě, kdy potřebujete jak britský, tak americký fonetický přepis výslovnosti nebo v případě, že hledáte nějaký anglický idiom.
 • Merriam-Webster’s Learner’s Dictionary lze zase využít pro poslech americké výslovnosti. Navíc u některých slov (např. "car") zobrazuje i užitečné obrázky.
 • A konečně Dictionary.com, který kombinuje několik významných slovníků (Webster’s Revised Unabridged Dictionary, The American Heritage® Dictionary of the English Language, WordNet) a může vám poskytnout další informace o daném slově (více významů, původ slova atp.). 

pátek 23. května 2008

Automatizace - Snímače

Ke každému srozumitelnému sdělení (informaci) potřebujeme fyzikální reprezentaci, tou je pro nás signál. Přiřazení konkrétní informace signálu se nazývá kódóvání. Zařízení na zjištění informace se nazývá snímač. Ten se skládá ze snímače signálu a převodníku tohoto signálu na signál unifikovaný.

Snímače dělíme na různé skupiny podle:

 • druhu měřené fyzikální veličiny (polohy, rychlosti a zrychlení, otáček, kmitavého pohybu, mechanického napětí a dalších)
 • průběhu výstupního signálu v čase (spojité - analogové, číslicové – digitální a limitní – dvoupolohové)
 • podle principu činnosti – typu signálu (mechanické, odporové, magnetické, optické, pneumatické, hydraulické, kapacitní, indukční)
 • podle způsobu odměřování (absolutní, inkrementální a limitní – dvouhodnotové)

Kombinací těchto skupin získáme obrovké množství různých snímačů, proto zde podrobněji uvádím jen některé.

Snímače polohy

Nejznámější snímače polohy jsou snímače odporové, indukční a kapacitní. Nevýhodou odporových snímačů je mechanický kontakt, který zhoršuje spolehlivost snímače, proto se používají bezkontaktní snímače indukční a kapacitní.

Snímače odporové můžeme rozdělit na spojité a nespojité. Jednoduché řešení spojitého odporového snímače spočívá v použití potenciometru. Princip spočívá v posouvání běžce po odporové dráze, který je mechanicky spojen s objektem, jehož polohu měříme. Pro vyhodnocení změny polohy můžeme použít různé metody, např.: výchylkovou proudovou, výchylkovou napěťovou či můstkovou. Odporové snímače polohy nespojité pracují na principu spínání nebo rozpojování kontaktů. Změna odporu mezi kontakty je nespojitá, hodnota odporu pak nulová nebo nekonečná. Může se jednat např. o rtuťové spínače nebo o magnetické snímače (Hallova sonda).

Mezi snímače polohy řadíme také snímače úhlu natočení. Princip těchto snímačů je podobný jako u snímačů polohy s tím rozdílem, že snímaný objekt je snímán pod nějakým úhlem nebo snímač sám úhel snímá. Pro přímý přenos úhlové výchylky se používají selsyny. Dalším příkladem snímače úhlu natočení může být například kruhový inkrementální snímač.

 

Snímače síly

Mezi snímače síly můžeme zařadit např. odporové tenzometrické snímače síly na principu odporu vodiče, způsobené mechanickým namáháním, nebo piezoelektrické snímače, ve kterých vzniká napětí při působení síly na krystal.

 

Tlakoměry

Tlakoměry jsou přstroje pro měření tlaku. Můžeme je rozdělit na tlakoměry pro měření přetlaků tzv. manometry, pro měření podtlaků vakuometry a pro měření barometrického tlaku barometry. Podle principu činnosti je můžeme rozdělit na hydrostatické, deformační, pístové a elektrické.

úterý 20. května 2008

Angličtina - English literature

 • brief introduction
  • one of the oldest literature in the world
  • oldest litery monument of the Anglo-Saxon period is legend about Beowulf (8th century)
  • oldest English writer is John Wiclife (he criticized Pope and Church) => he influenced Jan Hus
  • 14-16th century - Renaissance period 
   • Geoffrey Chaucer - Cantenbury tales (picturized by Federico Fellini)
   • William Shakespeare
  • 18th century
   • Daniel Defoe - Robinson Crusoe
   • Jonathan Swift - Gulliver's Travels
  • 19th century - Romantic period
   • George Gordon Byron - Childe Harold's Pilgrimage
   • Walter Scott
  • 19th century - Realism period
   • Charles Dickens - described truly the life of poor people in England
    • Oliver Twist, David Copperfield, The Pickwick Papers
  • 20th century
   • Oscar Wilde - The Picture of Dorian Gray
   • Windston Churchil - memoirs of the Second World War - Nobel Prize
  • contemporary literature
   • Joanne Rowling - Harry Potter

William Shakespear

 • is considered to be the greatest dramatist of all times
 • the Globe Theatre - actor and writer
 • 37 plays and sonnets
  • comedies
   • A Midsummer-Night's Dream
  • tragedies
   • Romeo and Juliet
   • Macbeth
   • Hamlet
   • Othello
   • King Lear
  • historical plays
   • Richard III.
   • Julius Caesar

Walter Scott

Walter Scott was born in the Old Town of Edinburgh in 1771 as a son of solicitor and died in 1832. He was popular Scottish historical novelist and poet. He has a truly internacional career in his lifetime with many readers in Europe, Australia, and North America. Many of his works still remain classics of English-language literature.

When he was two years old he survived bout of polio which left him lame in his right leg for the rest of his life. He often attended spa for treatment and water cure. Aunt Jenny took care of him during his childhood. He has a private education before he went to a high school. When he was well able to walk Walter started his studies at Royal High School of Edinburgh. He liked reading especially chivalric romances, poems, history and travel books. After finishing school he was sent to stay for six months with his aunt, attending a grammar school. Then he began studying classics at the University of Edinburgh (he was only twelve years old). He has his own memorial in Edinburgh - Scott monument with his statue.

His first works were English translations from German. His first work with signs of interest in Scottish history were collected Scottish ballads published as The Minstrelsy of the Scottish Border. He married Margaret Charlotte Charpentier and had five children with her. The Lay of the Last Minstrel (poetry) bought him fame after he founded a printing press. Other poems: The Lady of the Lake.

Waverley, a novel which did not name its author (name Author of Waverley.., The Wizard of the North)

Ivanhoe

Ivanhoe is a novel set in 12th century England, he mixed real historical events and people with fictitious story. Ivanhoe is the story of one of the remaining Saxon noble families at a time when the nobility was overwhelmingly Norman. A member of this family, Wilfred of Ivanhoe was out of favour with his father Cedric because Ivanhoe fell in love with Lady Rowena (a ward of Cedric whom was promised to another man) and also for his allegiance to the Norman king Richard I of England (Lionheart) who is returning incognito from the Crusades. At that time Prince John of England wanted to seize power to become a king. Other major characters included various Knights Templar, Jewish moneylender Isaac with his daughter Rebecca, Robin Hood, etc..

Čeština - Obraz 1. světové války v dílech českých a světových autorů

 • 1914-1918 1. svět. válka
  • důvod: mocenské ambice Rakouska a Německa
  • záminka: atentát na Ferdinanda D Este v Sarajevu ("Černá ruka", Gavrilo Princip)
   • Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku
  • spolky
   • Dohoda: Francie, Velká Británie, Rusko (během války se přidalo USA a také Itálie)
   • Trojspolek: Německou, Rakousko-Uhersko, Itálie (během války se přidalo Turecko)
  • použitá nová technika - letadla - bombardování
  • po válce Versaillský systém, Německo odzbrojeno, platilo válečné reparace
  • rozpad Rakousko-Uherska - vznik Československa
  • lit. psali vojáci i obyčejní lidé (každý se s válkou setkal)
 • Romain Rolland- Petr a Lucie
 • Henri Barbusse - Oheň
 • Ernest Hemingway - ztracená generace, Sbohem armádo
 • Erich Maria Remarque - nobelova cena, Na západní frontě klid
 • Rudolf Medek - legionářská literatura - Anabáze

Jaroslav Hašek

 • rodina střední spol. vrstva, slušné poměry
 • nedokončil obchodní akademii, vyučil se drogistou
 • kinologický ústav
 • novinář v časopisech pro ženy a o zvířatech
 • sklony k anarchismu
  • „strana mírného pokroku v mezích zákona"
 • na Ruské frontě přeběhl k Rusům
 • stal se zapáleným komunistou, v Rusku se podruhé oženil
 • Hašek po válce vyslán do Československa šířit komunusmus
  • žil bohémský život, na komunismus zapomněl
 • Můj obchod se psy
 • Školní výlet
 • Osudy dobrého vojáka Švejka